Intervisie kantoor

Op 09 februari was er een intervisie kantoor rond het thema "risicoanalyse beeldschermwerk en telewerken". In het mooie decor van de KU Leuven werden kennis en ervaringen uitgewisseld. Enerzijds rond hoe men dit in praktijk kan aanpakken en anderzijds het delen van concrete resultaten uit de risicoanalyses. Dat leverede een boeiende namiddag op met interessante inzichten en de goesting om aan de slag te gaan...

Uitleg ergonomiebeleid KU Leuven - presentatie
An Bogaerts opende als gastvrouw de studiedag met een toelichting van de ergonomiewerking aan de KU Leuven. Ergonomie kadert daarbij in een brede ambitie van Healthy KU Leuven. Uitdaging vormen de verschillende aparte diensten die dan ruimtelijk ook nog eens heel gespreid zijn. Specifiek over ergonomie is er heel veel concrete informatie te vinden op hun interne website. Dit is ook de eerste stap waar de medewerkers terecht kunnen voor meer informatie rond bijvoorbeeld het instellen van de bureaustoel. Een volgende stap zijn twee adviseurs ergonomie die de werkplek komen bezoeken.

Praktische aanpak risicoanalyse beeldschermwerk en telewerken
De wetgeving spreekt over een vijfjaarlijkse bevraging voor de beeldschermwerkers. Daar wordt steeds invulling aan gegeven met een online vragenlijst. Toch zijn er accentverschillen. De minimale versie bevraagt enkel ergonomische aspecten, meer uitgebreid komen alle domeinen aan bod. Interessant voor directie zijn ook vragen over kantoorbeleving en tevredenheid van materiaal zoals ook bij Leesman gebeurt.

De risicoanalyse telewerken biedt toch wel een uitdaging. De vereisten zijn dan ook niet duidelijk omschreven. Een aanpak kan zijn dat de medewerker zelf kiest of hij de bevraging invult voor de thuiswerkplek of voor kantoor. Een andere invalshoek is enkele vragen specifiek voor thuiswerk toevoegen. Om de vergelijking kantoor vs thuis te maken, is het ook een piste om eenzelfde set vragen voor kantoor te herhalen voor telewerken.

De grootste remmende factoren zijn tijd en overbevraging. Medewerkers worden immers ruim bevraagd: tevredenheidsenquête, risicoanalyse psychosociale, enz... De directie staat niet te springen voor veel verschillende vragenlijsten. Het koppelen van de bevraging beeldschermwerk aan die van psychosociale kwam ook ter sprake. Je hebt dan meer informatie in één keer en kan interessante verbanden leggen. Hoe meer vragen er echter zijn, hoe lager de responsgraad. Er is immers al telewerk bijgekomen.

Als succesfactoren worden de wetgeving en de ondersteuning van de directie genoemd. Dit kan onder de vorm van een ergonomiebeleid of omwille van de conformiteit. Directie wil daarbij vooral relevante info waarmee ze zelf iets kan doen. De medewerker krijgt graag meteen feedback. Een vragenlijst invullen creëert namelijk verwachtingen. Engagement van de directie betekent ook dat er iets met een actieplan gebeurt.

Uitwisseling resultaten risicoanalyses
Een klassiek onderdeel van een bevraging beeldschermwerk zijn het aantal medewerkers met lichamelijke klachten tijdens het afgelopen jaar. Deze komen nog steeds veel voor. Daarbij stelt zich de vraag naar benchmarking. Wil men vergelijken binnen de onderneming, binnen een grote databank van allerhande bedrijven, of binnen dezelfde groep over de tijd. Interessante materie om verder over na te denken.
Hoe ergonomische beeldschermwerkers thuiswerken is minder duidelijk. Bedrijven die initiatieven nemen kunnen bemoedigende resultaten voorleggen, maar zonder meer. Toch is een telewerkbeleid nog niet overal een evidentie. Soms wordt het materiaal niet bevraagd om geen verwachtingen te creëren bij de medewerkers.
Hoewel het thuiswerken goed scoort uit de bevragingen, zien werkgevers toch vooral graag dat mensen terug naar kantoor komen. Voor concentreren en ontspannen doet de thuiswerkplek het globaal beter dan het kantoor. Voor het samenwerken is dan weer het kantoor de betere werkplek. Hybride werken heeft dus potentieel, maar de geesten bij de werkgever moeten soms nog rijpen...

Deze eerste intervisie was meteen een geslaagde editie. Bedankt aan alle deelnemers voor de interactie en de ergonomen om dieper in hun resultaten te duiken en deze te delen. Voor herhaling vatbaar!

 

 

Nieuws

Portret Matthias De Vusser

Om zicht te krijgen op onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Matthias De Vusser, ergocoach bij AZ Alma. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op ergonomie!     1. Wie ben je, waar werk je, wat...
Lees meer

Portret Wim Ponsaert

Om zicht te krijgen wie onze leden zijn en wat hen drijft, laat we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Wim Ponsaert, preventieadviseur en ergonoom bij ING. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op ergonomie! 1. Wie ben je, waar werk je en wat doe je? Ik ben sinds...
Lees meer

Verslag introductiedag Kinaesthetics

Op 14 september stelde Vives Hogeschool zijn accomodatie ter beschikking voor een studiedag rond Kinaesthetics. Tijdens deze introductiedag dompelde de lesgever Norbert van Niveb de deelnemers onder in de functie en het effect van spieren en botten.  Door te ervaren en te oefenen op elkaar...
Lees meer

Portret Machteld Van de Woestyne

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Machteld Van de Woestyne, preventieadviseur ergonomie bij Attentia. Benieuwd naar haar ervaringen en kijk op de ergonomie! 1. Wie ben je, waar werk je en wat...
Lees meer

Portret Petra Bogaerts

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Petra Bogaerts, die toch al een tijdje meedraait in ons ergonomiewereldje. Benieuwd naar haar ervaringen en kijk op de ergonomie! 1. Wie ben je, waar werk je...
Lees meer

Portret Filip Buckens

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Filip Buckens, een gezicht van ergonomie in de zorg. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op de ergonomie! 1.Wie ben je, waar werk je, wat doe je? Filip...
Lees meer

Verslag studiedag "Dynamisch werken op kantoor"

Op 01 juni was ING te Antwerpen gastheer voor deze studiedag rond kantoorergonomie. Met dynamisch werken werd ingespeeld op het actuele thema "minder zitten op kantoor". Zit-statafels als standaard, ervaringen met bureaufietsen, een actieve kantoorindeling,... al deze topics werden toegelicht en...
Lees meer

Symposium "Werk in beweging"

Op 22 juni slaan UGent en Stad Gent de handen in elkaar voor het symposium "Werk in beweging". Tijdens de namiddag staan drie subthema's centraal: bewegen als werk, bewegen op het werk en bewegen naar het werk. Sprekers op dit symposium zijn zowel onderzoekers die het nut en de implementatie van...
Lees meer

Portret Hugues Francois

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Hugues Francois, een ergonoom met heel wat jaren op de teller die momenteel in Frankrijk werkt. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op de ergonomie! 1. Wie...
Lees meer

Portret Hans Van Zundert

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Hans Van Zundert, interne preventieadviseur bij Autogrill. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op de ergonomie! 1. Kan je een korte voorstelling geven van...
Lees meer