Intervisie kantoor

Op 09 februari was er een intervisie kantoor rond het thema "risicoanalyse beeldschermwerk en telewerken". In het mooie decor van de KU Leuven werden kennis en ervaringen uitgewisseld. Enerzijds rond hoe men dit in praktijk kan aanpakken en anderzijds het delen van concrete resultaten uit de risicoanalyses. Dat leverede een boeiende namiddag op met interessante inzichten en de goesting om aan de slag te gaan...

Uitleg ergonomiebeleid KU Leuven - presentatie
An Bogaerts opende als gastvrouw de studiedag met een toelichting van de ergonomiewerking aan de KU Leuven. Ergonomie kadert daarbij in een brede ambitie van Healthy KU Leuven. Uitdaging vormen de verschillende aparte diensten die dan ruimtelijk ook nog eens heel gespreid zijn. Specifiek over ergonomie is er heel veel concrete informatie te vinden op hun interne website. Dit is ook de eerste stap waar de medewerkers terecht kunnen voor meer informatie rond bijvoorbeeld het instellen van de bureaustoel. Een volgende stap zijn twee adviseurs ergonomie die de werkplek komen bezoeken.

Praktische aanpak risicoanalyse beeldschermwerk en telewerken
De wetgeving spreekt over een vijfjaarlijkse bevraging voor de beeldschermwerkers. Daar wordt steeds invulling aan gegeven met een online vragenlijst. Toch zijn er accentverschillen. De minimale versie bevraagt enkel ergonomische aspecten, meer uitgebreid komen alle domeinen aan bod. Interessant voor directie zijn ook vragen over kantoorbeleving en tevredenheid van materiaal zoals ook bij Leesman gebeurt.

De risicoanalyse telewerken biedt toch wel een uitdaging. De vereisten zijn dan ook niet duidelijk omschreven. Een aanpak kan zijn dat de medewerker zelf kiest of hij de bevraging invult voor de thuiswerkplek of voor kantoor. Een andere invalshoek is enkele vragen specifiek voor thuiswerk toevoegen. Om de vergelijking kantoor vs thuis te maken, is het ook een piste om eenzelfde set vragen voor kantoor te herhalen voor telewerken.

De grootste remmende factoren zijn tijd en overbevraging. Medewerkers worden immers ruim bevraagd: tevredenheidsenquête, risicoanalyse psychosociale, enz... De directie staat niet te springen voor veel verschillende vragenlijsten. Het koppelen van de bevraging beeldschermwerk aan die van psychosociale kwam ook ter sprake. Je hebt dan meer informatie in één keer en kan interessante verbanden leggen. Hoe meer vragen er echter zijn, hoe lager de responsgraad. Er is immers al telewerk bijgekomen.

Als succesfactoren worden de wetgeving en de ondersteuning van de directie genoemd. Dit kan onder de vorm van een ergonomiebeleid of omwille van de conformiteit. Directie wil daarbij vooral relevante info waarmee ze zelf iets kan doen. De medewerker krijgt graag meteen feedback. Een vragenlijst invullen creëert namelijk verwachtingen. Engagement van de directie betekent ook dat er iets met een actieplan gebeurt.

Uitwisseling resultaten risicoanalyses
Een klassiek onderdeel van een bevraging beeldschermwerk zijn het aantal medewerkers met lichamelijke klachten tijdens het afgelopen jaar. Deze komen nog steeds veel voor. Daarbij stelt zich de vraag naar benchmarking. Wil men vergelijken binnen de onderneming, binnen een grote databank van allerhande bedrijven, of binnen dezelfde groep over de tijd. Interessante materie om verder over na te denken.
Hoe ergonomische beeldschermwerkers thuiswerken is minder duidelijk. Bedrijven die initiatieven nemen kunnen bemoedigende resultaten voorleggen, maar zonder meer. Toch is een telewerkbeleid nog niet overal een evidentie. Soms wordt het materiaal niet bevraagd om geen verwachtingen te creëren bij de medewerkers.
Hoewel het thuiswerken goed scoort uit de bevragingen, zien werkgevers toch vooral graag dat mensen terug naar kantoor komen. Voor concentreren en ontspannen doet de thuiswerkplek het globaal beter dan het kantoor. Voor het samenwerken is dan weer het kantoor de betere werkplek. Hybride werken heeft dus potentieel, maar de geesten bij de werkgever moeten soms nog rijpen...

Deze eerste intervisie was meteen een geslaagde editie. Bedankt aan alle deelnemers voor de interactie en de ergonomen om dieper in hun resultaten te duiken en deze te delen. Voor herhaling vatbaar!

 

 

Nieuws

Intervisie "ontwerpen"

Maatwerkbedrijf Mivas was gastheer voor een enthousiaste intervisie en rondgang. Het centrale thema was "ontwerpen", de basis van ergonomie. Presentatie Mivas (.pdf) Presentatie intervisie ontwerpen (.pdf) Voorstelling Mivas Naast een interessante toelichting van het bedrijf kwamen de ergocoaches...
Lees meer

Eindwerken op het Ergonomiecongres!

Dit jaar studeert opnieuw een lichting ergonomen af bij de specialisatie ergonomie. Dat betekent ook heel wat interessante eindwerken en deze kan je ontdekken op het Ergonomiecongres! In de track “onderzoek” staan immers deze eindwerken centraal. Tineke Lauwers heeft in haar eindwerk de invloed van...
Lees meer

Adviesgroep VerV 23/05/2023

Op 23 mei 2023 kwam de Adviesgroep van VerV voor de eerste keer samen. Doel van deze groep is om mee na te denken over de richting van de vereniging en het vakgebied ergonomie. Daarvoor werden geëngageerde VerV leden gezocht vanuit verschillende invalshoeken: interne ergonomen, onderwijs, overheid,...
Lees meer

Bijscholingsdag ergocoaches op Ergonomiecongres

Ben je ergocoach of aanspreekpunt ergonomie op je zorgafdeling? Dan kan je een bijscholingsdag ergonomie volgen op het Ergonomiecongres. Je kan kiezen voor een opfrissing van de transfers, demo's van hulpmiddelen of handvaten krijgen voor een beleid. Stel zelf je programma samen uit de...
Lees meer

Consensusoverleg kantoor

Tijdens het consensusoverleg over de praktijkrichtlijn "kantoorinrichting" werd de inhoud geupdatet voor een hybride werkcontext. Vooraf was er reeds input verzameld van een projectgroep die de h De stellingen en principes: 1. De kantoorinrichting faciliteert concentreren, communiceren, samenwerken...
Lees meer

Webinaire "Thermomètre de levage"

Le 22 mai, VerV et BES ont organisé un webinaire autour du thermomètre de levage en français. Cette méthode d'analyse des risques est décrite dans la norme ISO/TR12296 sur la manutention manuelle des personnes. Un grand merci à Tim Van Huygevoort pour nous apprendre les bases du Tilthermomètre et...
Lees meer

VerV Ergonomiecongres 2023

VerV organiseert opnieuw een Ergonomiecongres: datum is 24 oktober 2023 in De Montil in Affligem. Dit is een dag die ergonomie ademt en iedereen samenbrengt die bezig is met ergonomie. Je kan je programma zelf samenstellen met workshops, demo's en lezingen voor een studiedag op jouw maat. Wees...
Lees meer

Webinar "Beoordelen van armkracht" - verslag

Op de VerV webinar rond het beoordelen van armkracht werden twee wetenschappelijke publicaties besproken: 1. Databank armkrachten Op basis van de locatie van de handen en de richting van de kracht berekent de tool de maximale kracht voor de gekozen doelgroep. 2. Werken boven schouderhoogte Boven...
Lees meer

Consensusoverleg zorg - verslag

Op het VerV consensusoverleg over de praktijkrichtlijn "verplaatsen van personen" werden volgende stellingen voorgelegd voor een consensus. Na de nodige discussie, verfijning en nuance, was er een overeenstemming over: 1. Zorgvragers kan men indelen in vijf mobiliteitsklassen 2. Het VerV...
Lees meer

VerV op het Congres Navorming Veiligheidsinstituut

Op het Congres Navorming van het Veiligheidsinstituut (AP Hogeschool) verzorgde VerV twee bijdragen rond ergonomie: 4 mei: Rol van ergonomie bij re-integratie Roeland Motmans Het nieuwe KB re-integratie voorziet het stappenplan bij een formeel re-integratieproject, maar moedigt daarnaast ook de...
Lees meer