Intervisie kantoor

Op 09 februari was er een intervisie kantoor rond het thema "risicoanalyse beeldschermwerk en telewerken". In het mooie decor van de KU Leuven werden kennis en ervaringen uitgewisseld. Enerzijds rond hoe men dit in praktijk kan aanpakken en anderzijds het delen van concrete resultaten uit de risicoanalyses. Dat leverede een boeiende namiddag op met interessante inzichten en de goesting om aan de slag te gaan...

Uitleg ergonomiebeleid KU Leuven - presentatie
An Bogaerts opende als gastvrouw de studiedag met een toelichting van de ergonomiewerking aan de KU Leuven. Ergonomie kadert daarbij in een brede ambitie van Healthy KU Leuven. Uitdaging vormen de verschillende aparte diensten die dan ruimtelijk ook nog eens heel gespreid zijn. Specifiek over ergonomie is er heel veel concrete informatie te vinden op hun interne website. Dit is ook de eerste stap waar de medewerkers terecht kunnen voor meer informatie rond bijvoorbeeld het instellen van de bureaustoel. Een volgende stap zijn twee adviseurs ergonomie die de werkplek komen bezoeken.

Praktische aanpak risicoanalyse beeldschermwerk en telewerken
De wetgeving spreekt over een vijfjaarlijkse bevraging voor de beeldschermwerkers. Daar wordt steeds invulling aan gegeven met een online vragenlijst. Toch zijn er accentverschillen. De minimale versie bevraagt enkel ergonomische aspecten, meer uitgebreid komen alle domeinen aan bod. Interessant voor directie zijn ook vragen over kantoorbeleving en tevredenheid van materiaal zoals ook bij Leesman gebeurt.

De risicoanalyse telewerken biedt toch wel een uitdaging. De vereisten zijn dan ook niet duidelijk omschreven. Een aanpak kan zijn dat de medewerker zelf kiest of hij de bevraging invult voor de thuiswerkplek of voor kantoor. Een andere invalshoek is enkele vragen specifiek voor thuiswerk toevoegen. Om de vergelijking kantoor vs thuis te maken, is het ook een piste om eenzelfde set vragen voor kantoor te herhalen voor telewerken.

De grootste remmende factoren zijn tijd en overbevraging. Medewerkers worden immers ruim bevraagd: tevredenheidsenquête, risicoanalyse psychosociale, enz... De directie staat niet te springen voor veel verschillende vragenlijsten. Het koppelen van de bevraging beeldschermwerk aan die van psychosociale kwam ook ter sprake. Je hebt dan meer informatie in één keer en kan interessante verbanden leggen. Hoe meer vragen er echter zijn, hoe lager de responsgraad. Er is immers al telewerk bijgekomen.

Als succesfactoren worden de wetgeving en de ondersteuning van de directie genoemd. Dit kan onder de vorm van een ergonomiebeleid of omwille van de conformiteit. Directie wil daarbij vooral relevante info waarmee ze zelf iets kan doen. De medewerker krijgt graag meteen feedback. Een vragenlijst invullen creëert namelijk verwachtingen. Engagement van de directie betekent ook dat er iets met een actieplan gebeurt.

Uitwisseling resultaten risicoanalyses
Een klassiek onderdeel van een bevraging beeldschermwerk zijn het aantal medewerkers met lichamelijke klachten tijdens het afgelopen jaar. Deze komen nog steeds veel voor. Daarbij stelt zich de vraag naar benchmarking. Wil men vergelijken binnen de onderneming, binnen een grote databank van allerhande bedrijven, of binnen dezelfde groep over de tijd. Interessante materie om verder over na te denken.
Hoe ergonomische beeldschermwerkers thuiswerken is minder duidelijk. Bedrijven die initiatieven nemen kunnen bemoedigende resultaten voorleggen, maar zonder meer. Toch is een telewerkbeleid nog niet overal een evidentie. Soms wordt het materiaal niet bevraagd om geen verwachtingen te creëren bij de medewerkers.
Hoewel het thuiswerken goed scoort uit de bevragingen, zien werkgevers toch vooral graag dat mensen terug naar kantoor komen. Voor concentreren en ontspannen doet de thuiswerkplek het globaal beter dan het kantoor. Voor het samenwerken is dan weer het kantoor de betere werkplek. Hybride werken heeft dus potentieel, maar de geesten bij de werkgever moeten soms nog rijpen...

Deze eerste intervisie was meteen een geslaagde editie. Bedankt aan alle deelnemers voor de interactie en de ergonomen om dieper in hun resultaten te duiken en deze te delen. Voor herhaling vatbaar!

 

 

Nieuws

Webinar VerV Tilthermometer - 05/03

Op 5 maart (15u) organiseren we een webinar waar we de VerV Tilthermometer demonstreren en tonen hoe je deze zelf in de praktijk kan gebruiken.  De VerV Tilthermometer beoordeelt individueel de mobiliteit van de zorgvrager en bekijkt per transfer welke hulpmiddelen gebruikt worden. De...
Lees meer

Spreker in de kijker - Thomas De Lombaert

Op 23 januari 2024 organiseren we opnieuw de studiedag 'Goede praktijken in ergonomie'. Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting staan er enkele sprekers op het programma en die laten we graag op voorhand al even aan het woord. Thomas De Lombaert komt spreken over de invloed van autonomie op het welzijn...
Lees meer

Spreker in de kijker - Bart Cillekens

Op 23 januari 2024 organiseren we opnieuw de studiedag 'Goede praktijken in ergonomie'. Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting staan er enkele sprekers op het programma en die laten we graag op voorhand al even aan het woord. Bart Cillekens mag de spits afbijten.  Wie ben je en wat is je link met...
Lees meer

Bedrijfsbezoek Politie Antwerpen - 22/02

Op 22 februari is VerV te gast in het nieuwe Mastergebouw van de Politie Antwerpen. Dit beantwoordt aan de WELL Building Standard voor gezonde gebouwen. Na een korte theoretische toelichting van WELL volgt dan een rondgang doorheen het gebouw om de principes in praktijk te zien. De ergonoom van de...
Lees meer

Bedrijfsbezoek Audi Brussels - 06/02/2024

Op 6 februari organiseert VerV een bedrijfsbezoek aan Audi Brussels. Daar zullen ze hun aanpak ergonomie toelichten van preventie en re-integratie. Audi gebruikt hiervoor zijn eigen methodes, maar de systematiek is inspirerend om je eigen werking aan af te toetsen. Benieuwd? Schrijf je hier...
Lees meer

Praktijkrichtlijn kantoorinrichting

De VerV praktijkrichtlijn "Kantoorinrichting" kende een grondige update eind 2023. Aanleiding was de hybride realiteit van het werken, thuis en op kantoor. De praktijkrichtlijn is een brede consensus van ergonomen, gespecialiseerd in beeldschermwerk. Praktijkrichtlijn "Kantoorinrichting" (.pdf) -...
Lees meer

Praktijkrichtlijn verplaatsen van personen

De praktijkrichtlijn "verplaatsen van personen" kende een update in 2023. Deze is het resultaat van een brede consensus onder de zorgspecialisten in België over de mobiliteitsklassen en de vereiste hulpmiddelen per transfer. Praktijkrichtlijn "Verplaatsen van personen" NL 1. Zorgvragers kunnen...
Lees meer

VerV Ergonomiecongres 2023

Het Ergonomiecongres was top! Een dag vol inspiratie en netwerking met 300 deelnemers, 45 sprekers, 22 sponsors en 17 helpende handen. Bedankt! Presentaties: Keynote Doorbreek de cylcus van werkplek naar spreekkamer - Paul Kuijer Zorg praktijk Workshop permanente lakens - Tineke Lauwers Workshop...
Lees meer

Nieuwe praktijkrichtlijnen zorg en kantoor

Ter gelegenheid van het Ergonomiecongres worden twee nieuwe praktijkrichtlijnen gepresenteerd: * Praktijkrichtlijn "Verplaatsen van personen" Nieuw is een duidelijk beslisdiagram voor het bepalen van de mobiliteitsklassen. Dat geeft een gemeenschappelijke taal over de verschillende sectoren van de...
Lees meer

Winnaars 10-10-10 campagne

Op 10 oktober om 10u het zitten 10 minuten onderbreken, maak er een foto van en post het op sociale media... Dat is het concept en jullie hebben dat ook massaal gedaan. Niet alleen op kantoor, maar ook de scholen zetten dit jaar hun beste beentje voor. Proficiat aan allen en bedankt hiervoor! Mooi...
Lees meer