Intervisie kantoor

Op 09 februari was er een intervisie kantoor rond het thema "risicoanalyse beeldschermwerk en telewerken". In het mooie decor van de KU Leuven werden kennis en ervaringen uitgewisseld. Enerzijds rond hoe men dit in praktijk kan aanpakken en anderzijds het delen van concrete resultaten uit de risicoanalyses. Dat leverede een boeiende namiddag op met interessante inzichten en de goesting om aan de slag te gaan...

Uitleg ergonomiebeleid KU Leuven - presentatie
An Bogaerts opende als gastvrouw de studiedag met een toelichting van de ergonomiewerking aan de KU Leuven. Ergonomie kadert daarbij in een brede ambitie van Healthy KU Leuven. Uitdaging vormen de verschillende aparte diensten die dan ruimtelijk ook nog eens heel gespreid zijn. Specifiek over ergonomie is er heel veel concrete informatie te vinden op hun interne website. Dit is ook de eerste stap waar de medewerkers terecht kunnen voor meer informatie rond bijvoorbeeld het instellen van de bureaustoel. Een volgende stap zijn twee adviseurs ergonomie die de werkplek komen bezoeken.

Praktische aanpak risicoanalyse beeldschermwerk en telewerken
De wetgeving spreekt over een vijfjaarlijkse bevraging voor de beeldschermwerkers. Daar wordt steeds invulling aan gegeven met een online vragenlijst. Toch zijn er accentverschillen. De minimale versie bevraagt enkel ergonomische aspecten, meer uitgebreid komen alle domeinen aan bod. Interessant voor directie zijn ook vragen over kantoorbeleving en tevredenheid van materiaal zoals ook bij Leesman gebeurt.

De risicoanalyse telewerken biedt toch wel een uitdaging. De vereisten zijn dan ook niet duidelijk omschreven. Een aanpak kan zijn dat de medewerker zelf kiest of hij de bevraging invult voor de thuiswerkplek of voor kantoor. Een andere invalshoek is enkele vragen specifiek voor thuiswerk toevoegen. Om de vergelijking kantoor vs thuis te maken, is het ook een piste om eenzelfde set vragen voor kantoor te herhalen voor telewerken.

De grootste remmende factoren zijn tijd en overbevraging. Medewerkers worden immers ruim bevraagd: tevredenheidsenquête, risicoanalyse psychosociale, enz... De directie staat niet te springen voor veel verschillende vragenlijsten. Het koppelen van de bevraging beeldschermwerk aan die van psychosociale kwam ook ter sprake. Je hebt dan meer informatie in één keer en kan interessante verbanden leggen. Hoe meer vragen er echter zijn, hoe lager de responsgraad. Er is immers al telewerk bijgekomen.

Als succesfactoren worden de wetgeving en de ondersteuning van de directie genoemd. Dit kan onder de vorm van een ergonomiebeleid of omwille van de conformiteit. Directie wil daarbij vooral relevante info waarmee ze zelf iets kan doen. De medewerker krijgt graag meteen feedback. Een vragenlijst invullen creëert namelijk verwachtingen. Engagement van de directie betekent ook dat er iets met een actieplan gebeurt.

Uitwisseling resultaten risicoanalyses
Een klassiek onderdeel van een bevraging beeldschermwerk zijn het aantal medewerkers met lichamelijke klachten tijdens het afgelopen jaar. Deze komen nog steeds veel voor. Daarbij stelt zich de vraag naar benchmarking. Wil men vergelijken binnen de onderneming, binnen een grote databank van allerhande bedrijven, of binnen dezelfde groep over de tijd. Interessante materie om verder over na te denken.
Hoe ergonomische beeldschermwerkers thuiswerken is minder duidelijk. Bedrijven die initiatieven nemen kunnen bemoedigende resultaten voorleggen, maar zonder meer. Toch is een telewerkbeleid nog niet overal een evidentie. Soms wordt het materiaal niet bevraagd om geen verwachtingen te creëren bij de medewerkers.
Hoewel het thuiswerken goed scoort uit de bevragingen, zien werkgevers toch vooral graag dat mensen terug naar kantoor komen. Voor concentreren en ontspannen doet de thuiswerkplek het globaal beter dan het kantoor. Voor het samenwerken is dan weer het kantoor de betere werkplek. Hybride werken heeft dus potentieel, maar de geesten bij de werkgever moeten soms nog rijpen...

Deze eerste intervisie was meteen een geslaagde editie. Bedankt aan alle deelnemers voor de interactie en de ergonomen om dieper in hun resultaten te duiken en deze te delen. Voor herhaling vatbaar!

 

 

Nieuws

Laureaat ergonomieprijs: Lashing tool - Stijn Verwulgen, UAntwerpen

Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting werd de winnaar van de Ergonomieprijs 2023 in de bloemetjes gezet, maar we hebben meerdere interessante inzendingen ontvangen! We lichten in dit artikel heel graag het project toe van Stijn Verwulgen van Universiteit Antwerpen. Lashing tool verbetert ergonomisch...
Lees meer

Congres Navorming - 23/24 mei

Het Veiligheidsinstituut van de AP Hogeschool organiseert elk jaar een groot bijscholingsevent voor preventieadviseurs, het Congres Navorming. Daar staat ook steevast ergonomie op het programma. Op donderdag 23 mei komen de meer theoretische sessies aan bod, op vrijdag 24 mei sieren oefensessies de...
Lees meer

Studiedag "Nieuwe wetgeving ergonomie in praktijk" - 06/06

Eind mei zal de nieuwe wetgeving rond ergonomie en de preventie van msa bekend gemaakt worden. Deze studiedag kijkt naar de toepassing van deze wetgeving in de praktijk. Daarbij speelt de risicoanalyse ergonomie een centrale rol. Een nieuwe methode, Ergoscore, zal worden ingeoefend in groep. Dit is...
Lees meer

Spreker in de kijker - Wim Ven

Op 25 april staat de intervisie rond 3D houdingsanalyse op de planning. Wim Ven is preventieadviseur ergonomie bij IDEWE en zal als moderator de intervisie in goede banen leiden. In dit artikel licht hij toe wat we van deze studiedag mogen verwachten.   Waar staan we vandaag op het gebied...
Lees meer

Ergoday kantoor - 19/03

Tijdens de Ergoday kantoor stonden toepassingen van de vernieuwde praktijkrichtlijn kantoorinrichting centraal. Na een korte quiz rond de stellingen van de praktijkrichtlijn, kwamen verschillende bedrijven hun aanpak toelichten: Colruyt Group, Empreva en Infrabel. Over de concepten van de VerV...
Lees meer

Studiedag 'Van beroepsziekte naar preventie' - 06/06

ANDER PROGRAMMA! Door het verschijnen van de nieuwe wetgeving ergonomie eind mei, is de inhoud van deze studiedag gewijzigd. De toepassing van de nieuwe wetgeving ergonomie in de praktijk zal immers centraal staan. Toch zegt de nieuwe wetgeving ook iets over beroepsziekten en de link naar...
Lees meer

Webinar VerV Tilthermometer - 05/03

De VerV Tilthermometer beoordeelt individueel de mobiliteit van de zorgvrager en bekijkt per transfer welke hulpmiddelen gebruikt worden. De overzichten en grafieken volgen automatisch. Op 5 maart organiseerden we een webinar waar we de VerV Tilthermometer demonstreerden en toonden hoe je deze zelf...
Lees meer

Projectgroep risicoanalyse ergonomie

Wil je graag een nieuwe tool voor de risicoanalyse ergonomie testen? Dan is deze projectgroep iets voor jou! Doelstelling is een snelle en laagdrempelige tool te ontwikkelen waarmee de interne preventieadviseur zelf aan de slag kan gaan. Hierin wordt hij automatisch begeleid doorheen de stappen van...
Lees meer

Intervisie zorg - 07/05

Op 7 mei gaat VerV op bezoek bij woonzorgcentrum Ter Meeren. Het thema van deze intervisie is innovatieve hulpmiddelen. Het woonzorgnet Dijleland won daarmee immers de VerV Ergonomieprijs.  Wil je inspiratie opdoen hoe collega’s te werk gaan met ergonomie of hoe ze innovatieve...
Lees meer