Réalisations

1. Échange de connaissances et d'informations


1.1. Journées d'étude
Chaque année, la VerV organise cinq grandes journées d’étude. La réunion du Nouvel An revient sur les bonnes pratiques de l’année écoulée. Nous organisons aussi trois « Ergodays » autour d’un thème fixe : bureau, soins et industrie. Pour finir, une classe de maître étudie en profondeur un sujet spécifique pour les spécialistes de l’ergonomie.

1.2. Bulletin d'information
Chaque mois, un bulletin d’information sur l’ergonomie est publié pour plus de 600 personnes intéressées. De cette façon, les membres sont aussi tenus au courant des activités de l’association et des nouveautés en matière d’ergonomie. Chaque bulletin d’information inclut également un portrait d’un membre, pour mieux se connaître.

1.3. Bonnes pratiques
La VerV a déjà élaboré des bonnes pratiques sur l’aménagement de bureau, le télétravail et l’analyse des risques liés au déplacement des personnes. Dans les groupes de travail, les participants visent à obtenir un consensus. Toutes les organisations et entreprises concernées sont ensuite invitées à apporter leur contribution.

2. Participer à des formations en ergonomie

2.1. Formation de base en ergonomie
La VerV a mis en place une ligne directrice pédagogique sur l’ergonomie avec des normes finales. Ainsi, les connaissances de base sur l’ergonomie, que tout conseiller en prévention devrait posséder, sont définies. La VerV organise cette formation aussi pour les conseillers en prévention existants, afin de maintenir à jour leurs connaissances et compétences.

2.2. Formation de spécialisation au niveau universitaire
En 2017, une nouvelle formation de spécialisation sur l’ergonomie a été lancée en Flandres. Le contenu est basé sur les exigences de formation pour obtenir le titre d’Ergonome Européen. Il s’agit d’une combinaison de théorie et de pratique, incluant l’auto-apprentissage et l’apprentissage sur le terrain.

3. Rassemblement de toutes les parties intéressées à l'ergonomie

3.1. Le plus grand réseau d'ergonomes en Belgique
La VerV est le plus grand réseau d’ergonomes en Belgique. Depuis sa fondation en 2016, l’association a connu une croissance rapide. Sa stratégie consiste à stimuler la communication et l’échange d’informations entre ses membres.

3.2. Collaboration avec d'autres associations d'aide sociale
La VerV travaille en collaboration formelle avec Prebes, l’association des conseillers en prévention qui compte 7000 membres. Ainsi, notre message sur l’ergonomie peut atteindre un public plus large. La VerV fournit en outre des conférenciers sur l’ergonomie pendant ses grandes journées d’étude.

4. Conseiller les décideurs politiques sur l'ergonomie

Pour pouvoir conseiller les décideurs politiques, la VerV est également affiliée à Cobeprev. Il s’agit d’un groupement de toutes les associations professionnelles en Belgique qui s’occupent du bien-être au travail. En joignant nos forces et en nous supportant mutuellement, les conseils sont mieux entendus par le gouvernement, les établissements d’enseignement et les autres partenaires extérieurs.

 

Nieuws

Verslag poll "Apps Ergonomie"

Voor alles worden vandaag de dag apps ontwikkeld, dus ook voor ergonomie. De papieren versies van de ergonomietools worden digitaal aangeboden en zijn steeds toegankelijk op de werkvloer via tablet of smartphone... Maar wie gebruikt die apps en hoe gebruiksvriendelijk zijn ze? Deze poll zocht het...
En savoir plus

Persmededeling ziekteverzuimbeleid

Op 9 april lanceerde minister Maggie De Block een persmededeling om langdurig zieken, die nog kunnen werken, beter en intenser te begeleiden naar een job. Een voorgestelde maatregel is het opstellen van een actieplan voor de langdurig zieken. Daarvoor worden op twee momenten een vragenlijst...
En savoir plus

Wijziging KB Arbeidsplaatsen

Op 25 maart 2016 verscheen een wijziging aan het KB Arbeidsplaatsen (2012). Een aantal concrete richtwaarden rond verlichting en verluchting werden toegevoegd. Deze zijn afkomstig uit het vroegere ARAB en worden nu terug opgevist. Verlichting In het KB Arbeidsplaatsen wordt een risicoanalyse...
En savoir plus

Verslag poll "Bureelergonomie"

In de vorige nieuwsbrief konden jullie jullie mening geven over bureelergonomie. Aanleiding was het nieuwe normvoorstel van de Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 1813. Een rode draad doorheen de uiteenlopende antwoorden kan je hieronder terugvinden: 1. Bureaustoel In het normvoorstel worden...
En savoir plus

Vacature FOD Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zoekt een preventieadviseur ergonomie om in de gemeenschappelijke preventiedienst van de overheid te werken. Link Inhoud: - adviezen formuleren en technische nota's - analyse werkposten, studies werkomgeving - antwoorden op vragen...
En savoir plus

Rugpijn als beroepsziekte in Europa

In België staat lage rugpijn in de lijst van beroepsziektes en kan erkend worden tengevolge van trillingen en/of manueel hanteren van lasten. Daarbij zit België bij de betere leerlingen van de klas in Europa. Het betreft wel ernstige lage rugpijn met druk op één of meerdere zenuwwortels, het mono-...
En savoir plus

Odisee start met specialisatie ergonomie

Odisee zal op 27 september van start gaan met een specialisatie ergonomie. Het betreft een dagopleiding (dinsdag) over twee jaar. Het programma bestaat uit 10 modules. Deze bestaat uit een dag theorie, praktijk, toepassing en feedback. Inschrijven kan via volgende pagina: link VerV zat in de...
En savoir plus

VerV buigt zich over normvoorstel NPR1813

De werkgroep kantoor van de VerV buigt zich over het normvoorstel van NPR1813. Deze norm rond bureaustoelen wordt vernieuwd en wil daarbij een bredere kijk op kantoorergonomie omvatten. Daarbij vertrekken ze vanuit verschillende soorten werkplekken (persoonsgebonden werkplek, flexibele werkplek,...
En savoir plus

Internationale RSI dag

Dit jaar is 29 februari "International RSI Awareness Day". Met deze dag wil men RSI wereldwijd extra in de kijker zetten. RSI staat voor Repetitive Strain Injury, de overkoepelende naam voor overbelastingsklachten aan de bovenste ledematen (nek, schouders, arm, elleboog, pols,...). Ook in België...
En savoir plus

Publi - Optimaal werken

Optimaal werken in een uitgebalanceerde omgeving We bewegen te weinig. En ja dat weten we allemaal wel. We staan op, gaan naar de auto, naar ons bureau, naar de auto, naar de bank en dan weer naar bed. Voor veel mensen een herkenbaar patroon op een doordeweekse dag. We wandelen misschien een...
En savoir plus