Ergonomie op BMA@Work

Op 10 oktober organiseerde BMA een congres rond minder zitten en meer bewegen op het werk. Vanuit de verschillende expertises werd dit thema toegelicht. Ook ergonomie speelt hierin zijn. Als kader werd de rubriek "beweging" van de WELL Building Standard gebruikt. Dit is een internationale norm voor gezonde gebouwen.

Presentatie "Dynamisch kantoren" (.pdf)

In de rubriek "beweging" worden concrete criteria geformuleerd waaraan een gezond gebouw dient te voldoen. Er zijn minimale eisen en optionale eisen. De ergonomische criteria van verstelbare schermen, tafels en stoelen zijn een basisvereiste. Daarnaast dient men actieve gebouwen ontwerpen, die beweging stimuleren in en rondom het gebouw.