Erkend ergonoom

Een Erkend Ergonoom heeft een specialisatie in ergonomie gevolgd, is actief werkzaam en schoolt zich continu bij als ergonoom. Hierbij gelden de internationale criteria als basis. Een onafhankelijke accreditie-instelling, Belgian Institute for Certified Ergonomists (BICE), volgt deze op. De titel van Erkend Ergonoom wil dus de specialisten ergonomie in de kijker zetten. Motto blijft evenwel hoe meer ergonomie, hoe beter...

www.erkendergonoom.be

Daarbij zijn er ook reeds verschillende vragen naar boven gekomen. De drie belangrijkste vragen staan hieronder uitgelegd:

Mag ik als ergocoach geen ergonoom meer zijn?
Ergocoaches zijn een belangrijke speler in het werkveld van ergonomie. Ze fungeren als intern aanspreekpunt binnen een organisatie en maken de brug tussen de werkvloer en de beslissers. VerV wil deze rol absoluut niet minimaliseren. Er zal een oefening gebeuren om te kijken of BICE deze rol ook zichtbaar kan maken en daar eenduidige criteria voor bepalen. Voor Erkend Ergonoom gelden de internationale criteria, die de lat hoog leggen. Dat wil niet zeggen dat dit de enige mensen zijn die aan ergonomie mogen doen, integendeel...

Waarom staat de ergonoom van onze externe dienst niet op de lijst?
Iedereen die in aanmerking komt voor Erkend Ergonoom kan zich gratis registreren. Er is dus geen enkele positieve reden om dit niet te doen. De registratie gebeurt bovendien onafhankelijk van VerV, men moet zelfs geen lid zijn. Voorwaarde is wel dat men in België woont of werkt. Mogelijks dient jouw externe partner zich dus nog gewoon aan te melden. Hij/zij dient wel een specialisatie ergonomie afgerond te hebben (60ECTS) en de ethische code moet haalbaar zijn.

Zijn er overgangsbepalingen voor de preventieadviseur ergonoom?
De titel van preventieadviseur ergonoom wordt bepaald door FOD WASO en geldt enkel binnen preventiediensten. Deze titel staat eigenlijk volledig los van de accreditering van erkend ergonoom. De preventieadviseur moet wel over een Masterdiploma beschikken en een specialisatie ergonomie binnen de werkcontext. Daarbij zijn geen nieuwe overgangsbepalingen voorzien voor interne preventieadviseurs ergonomen. Wie voor 2013 reeds actief was in een externe dienst, kan het masterdiploma compenseren met zes jaar nuttige ervaring.

 

Nieuws

Lidgeld VerV 2024

Het lidgeld bij VerV voor 2024 bedraagt 75€. Begin januari zal hiervoor een factuur doorgestuurd worden. Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer: BE49 363 163 574 271. Wie zich bij het Ergonomiecongres en later lid heeft gemaakt, hoeft in 2024 geen nieuwe bijdrage te betalen. Ook de...
Lees meer

Webinaire "Directives pratiques sur le travail sur écran" - 04/12

La nouvelle directive pratique de la VerV sur le travail sur écran s'agit d'un large consensus entre les ergonomes sur l'aménagement des bureaux, le poste de travail réglable, le travail concentré, les facteurs environnementaux, la lutte contre les comportements sédentaires et le travail à...
Lees meer

Webinar "praktijkrichtlijn kantoor" - 04/12

De VerV praktijkrichtlijn is een breed gedragen consensus van ergonomen over de kantoorinrichting, een verstelbare werkplek, geconcentreerd werken, de omgevingsfactoren, het aanpakken van sedentair gedrag en thuiswerk. Deze webinar licht de nieuwigheden toe. Deze webinar geeft toelichting bij de...
Lees meer

Sprekers in de kijker - Monique Vermeulen & Karin Leeuwenberg

Op 23 januari 2024 organiseren we opnieuw de studiedag 'Goede praktijken in ergonomie'. Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting staan er enkele sprekers op het programma en die laten we graag op voorhand al even aan het woord. Monique Vermeulen en Karin Leeuwenberg van de Nederlandse Politie komen...
Lees meer

Sprekers in de kijker - Luc Royens & Cindy Van Gorp

Op 23 januari 2024 organiseren we opnieuw de studiedag 'Goede praktijken in ergonomie'. Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting staan er enkele sprekers op het programma en die laten we graag op voorhand al even aan het woord. Luc Royens en Cindy Van Gorp van het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier komen...
Lees meer

Spreker in de kijker - Thomas De Lombaert

Op 23 januari 2024 organiseren we opnieuw de studiedag 'Goede praktijken in ergonomie'. Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting staan er enkele sprekers op het programma en die laten we graag op voorhand al even aan het woord. Thomas De Lombaert komt spreken over de invloed van autonomie op het welzijn...
Lees meer

Spreker in de kijker - Bart Cillekens

Op 23 januari 2024 organiseren we opnieuw de studiedag 'Goede praktijken in ergonomie'. Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting staan er enkele sprekers op het programma en die laten we graag op voorhand al even aan het woord. Bart Cillekens mag de spits afbijten.  Wie ben je en wat is je link met...
Lees meer

Praktijkrichtlijn kantoorinrichting

De VerV praktijkrichtlijn "Kantoorinrichting" kende een grondige update eind 2023. Aanleiding was de hybride realiteit van het werken, thuis en op kantoor. De praktijkrichtlijn is een brede consensus van ergonomen, gespecialiseerd in beeldschermwerk. Praktijkrichtlijn "Kantoorinrichting" (.pdf) -...
Lees meer

Praktijkrichtlijn verplaatsen van personen

De praktijkrichtlijn "verplaatsen van personen" kende een update in 2023. Deze is het resultaat van een brede consensus onder de zorgspecialisten in België over de mobiliteitsklassen en de vereiste hulpmiddelen per transfer. Praktijkrichtlijn "Verplaatsen van personen" NL - FR - ENG 1....
Lees meer

VerV Ergonomiecongres 2023

Editie 2024 Het Ergonomiecongres 2023 was top! Een dag vol inspiratie en netwerking met 300 deelnemers, 45 sprekers, 22 sponsors en 17 helpende handen. Bedankt! Presentaties: Keynote Doorbreek de cylcus van werkplek naar spreekkamer - Paul Kuijer Zorg praktijk Workshop permanente lakens - Tineke...
Lees meer