Erkend ergonoom

Een Erkend Ergonoom heeft een specialisatie in ergonomie gevolgd, is actief werkzaam en schoolt zich continu bij als ergonoom. Hierbij gelden de internationale criteria als basis. Een onafhankelijke accreditie-instelling, Belgian Institute for Certified Ergonomists (BICE), volgt deze op. De titel van Erkend Ergonoom wil dus de specialisten ergonomie in de kijker zetten. Motto blijft evenwel hoe meer ergonomie, hoe beter...

www.erkendergonoom.be

Daarbij zijn er ook reeds verschillende vragen naar boven gekomen. De drie belangrijkste vragen staan hieronder uitgelegd:

Mag ik als ergocoach geen ergonoom meer zijn?
Ergocoaches zijn een belangrijke speler in het werkveld van ergonomie. Ze fungeren als intern aanspreekpunt binnen een organisatie en maken de brug tussen de werkvloer en de beslissers. VerV wil deze rol absoluut niet minimaliseren. Er zal een oefening gebeuren om te kijken of BICE deze rol ook zichtbaar kan maken en daar eenduidige criteria voor bepalen. Voor Erkend Ergonoom gelden de internationale criteria, die de lat hoog leggen. Dat wil niet zeggen dat dit de enige mensen zijn die aan ergonomie mogen doen, integendeel...

Waarom staat de ergonoom van onze externe dienst niet op de lijst?
Iedereen die in aanmerking komt voor Erkend Ergonoom kan zich gratis registreren. Er is dus geen enkele positieve reden om dit niet te doen. De registratie gebeurt bovendien onafhankelijk van VerV, men moet zelfs geen lid zijn. Voorwaarde is wel dat men in België woont of werkt. Mogelijks dient jouw externe partner zich dus nog gewoon aan te melden. Hij/zij dient wel een specialisatie ergonomie afgerond te hebben (60ECTS) en de ethische code moet haalbaar zijn.

Zijn er overgangsbepalingen voor de preventieadviseur ergonoom?
De titel van preventieadviseur ergonoom wordt bepaald door FOD WASO en geldt enkel binnen preventiediensten. Deze titel staat eigenlijk volledig los van de accreditering van erkend ergonoom. De preventieadviseur moet wel over een Masterdiploma beschikken en een specialisatie ergonomie binnen de werkcontext. Daarbij zijn geen nieuwe overgangsbepalingen voorzien voor interne preventieadviseurs ergonomen. Wie voor 2013 reeds actief was in een externe dienst, kan het masterdiploma compenseren met zes jaar nuttige ervaring.

 

Nieuws

Spreker in de kijker - Steven Amandels

Op 19 maart 2024 staat de Ergoday Kantoor opnieuw gepland. Het vertrekpunt is de vernieuwde praktijkrichtlijn kantoorinrichting en de toepassing ervan in de praktijk. Op het programma staan verschillende sprekers die hun case study komen toelichten, waaronder Steven Amandels. Wie ben je en wat is...
Lees meer

Bedrijfsbezoek Politie Antwerpen

Op 22 februari was VerV te gast in het nieuwe Mastergebouw van de Politie Antwerpen. Dit beantwoordt aan de WELL Building Standard voor gezonde gebouwen. Tijdens de inspirerende rondgang kwamen de concepten beweging, geluid, verlichting en klimaat ruim aan bod. De projectleider van dit...
Lees meer

Uitwisselingsproject eUlift

In het kader van het Europees onderzoeksproject eUlift was er een uitwisseling tussen studenten van België en Litouwen. Een week lang stond het leren, lesgeven en trainen van het verplaatsen in de zorg centraal. De resultaten van het onderzoeksproject, het handboek en educatieve filmpjes, werden...
Lees meer

Nieuwe bestuursleden van VerV

VerV houdt als vzw jaarlijks een algemene ledenvergadering. Dat is een combinatie van de adviesgroep met de bestuursleden. Naast de gezonde financiële situatie werd daar ook gestemd over nieuwe bestuursleden van VerV. Graag verwelkomen we dan ook vijf nieuwe bestuursleden. De focus...
Lees meer

Opstart expertisecentrum ergonomie

VerV gaat van start met een expertisecentrum ergonomie. Dit verenigt de academische instellingen die bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek over ergonomie. Doel is een kruisbestuiving te realiseren van theorie en praktijk.  In de eerste plaats zal het expertisecentrum ergonomie...
Lees meer

Spreker in de kijker - Jan Damps

Op 19 maart 2024 staat de Ergoday Kantoor opnieuw gepland. Het vertrekpunt is de vernieuwde praktijkrichtlijn kantoorinrichting en de toepassing ervan in de praktijk. Op het programma staan verschillende sprekers die hun case study komen toelichten, waaronder Jan Damps. Wie ben je en wat is je link...
Lees meer

Anneleen Leyman wint VerV Ergonomieprijs!

Bij de VerV Ergonomieprijs staat het delen van goede praktijken onder ergonomen centraal. Iedereen kan een project indienen dat hij/zij het voorbije jaar heeft gerealiseerd en trots op is. Uit alle inzendingen wordt dan de VerV Ergonomieprijs toegekend. Winnaar van de VerV Ergonomieprijs 2023 was...
Lees meer

Studiedag "Goede praktijken in ergonomie" 2024

Het nieuwe ergonomiejaar gaat traditiegetrouw van start met de studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting. Deze inspirerende studiedag bood een mix van onderzoek en praktijk rond kantoor, zorg en industrie. Naast bijscholen is dit ook een moment om elkaar te ontmoeten en...
Lees meer

Spreker in de kijker - Els De Wael

Op 19 maart 2024 staat de Ergoday Kantoor opnieuw gepland. Het vertrekpunt is de vernieuwde praktijkrichtlijn kantoorinrichting en de toepassing ervan in de praktijk. Op het programma staan verschillende sprekers die hun case study komen toelichten, waaronder Els De Wael.  Wie ben je en...
Lees meer

Spreker in de kijker - Marieke De Craemer

Op 23 januari 2024 organiseren we opnieuw de studiedag 'Goede praktijken in ergonomie'. Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting staan er enkele sprekers op het programma en die laten we graag op voorhand al even aan het woord. Marieke De Craemer komt spreken over sedentair gedrag en bewegen. Wie ben je...
Lees meer