10-10-10 campaign

NL - FR - ENG

On 10 October at 10 a.m. we all stand up for 10 minutes. 

Would you like to join us? We would like to ask everyone with a sedentary job to collectively change their working posture for 10 minutes at 10 a.m. on 10 October. Meaning: take a 10-minute break from sitting, and stand up or move around instead.

Why change your working posture?

On average, people spend more than 8 hours of their day sitting down, 11 hours even in the case of office workers. Sitting for more than 10 hours a day increases your risk of (premature) death by almost 35% compared to someone who sits for only 1 hour a day. Moreover, many people find it more difficult to concentrate and feel less energetic during such a “sitting marathon”. This is why standing up every half hour is important for staying in good health. Doing so reduces the risk of cardiovascular disease, back pain, obesity and type 2 diabetes.

Convinced? Show us on 10 October how you change your working posture by sharing an original photo on social media with #switchpostures. You could win a desk riser from Health2Work to help you switch between working postures even more efficiently! The winner will be announced on VerV’s LinkedIn page and on the Facebook page of Gezond Leven.

Changing working postures for dummies: 5 tips 

1. Standing at work works!

Taking an occasional break from sitting and working while standing is particularly effective when using a sit-stand desk. Do you spend too much time in your chair? Stand up, place your desk at elbow height and notice an immediate energy boost, just by standing up straight. If you don’t have a sit-stand desk, take regular breaks from sitting: go get a glass of water or go outside for a moment. Instead of e-mailing or calling your colleague in the office, you could walk over to them if you want to ask them something.

2. Online meeting? Don’t just sit there!

Is the meeting held digitally? No problem: put your laptop on a bookcase – or on an ironing board or the kitchen sink if you work from home – and attend the meeting standing.
Good to know: most online meeting tools have an app so you can join meetings on your smartphone. This way you won’t be glued to your chair during all those meetings, you could even drop in on a meeting while on a walk.
A phone call is the perfect opportunity to take a break from sitting, or to stretch your legs or walk around, even at home. Make it a habit! It won’t cost you any time and you’ll gain some steps on the pedometer. When it’s nice outside, get some fresh air and some sunshine while on the phone: double the benefit!

3. Try a chairless meeting

If you’re going to have a short meeting, why not make it a chairless one where you stand? You’ll reach better decisions and the meeting will be over quicker. No need to stay in your seat during longer meetings either. Stand up regularly and encourage your colleagues to do the same. Don’t forget to take plenty of breaks during long meetings and take the opportunity to stretch your legs.

4. Exercise during your (lunch) break

Take plenty of time in the afternoon to eat and take a break. And you don’t necessarily have to sit down for it: you could eat your lunch standing up at a high table. Or supercharge your lunch break even more by taking a short walk or bike ride to pick you up. If you work in an office, get some colleagues together for this. Also take regular breaks outside of lunch, to get away from your chair and screen. This will keep your body and mind fresh enough to continue working.

5. Choose active travel options

Try not to use the car to go to work. If it’s too far to go by bike, see if you can do part of your journey on foot, by bike or by public transport. In short: avoid traffic jams, choose sustainable mobility options and spend less time sitting still.
If you work from home and cycling or walking to work is no longer an option, go outside anyway, before or after work or during a break. Go for a bike ride alone or with a family member or go for a walk: it will energize your body and clear your head. Because being outside does wonders for your mood. It will also give you your daily dose of vitamin D, which is good for your resistance. Win-win!

Getting the working environment ready for changing working postures? The practical office design guideline gives concrete recommendations for designing the office and teleworking environment ergonomically and creating opportunities for changing working postures.

Nieuws

Portret Dirk Everaerts

Om te weten wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke maand een lid aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Evert Zinzen, professor bewegingswetenschappen aan de VUB. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op ergonomie... Lees meer:...
Read more

Verslag Prenne 13/06/2019

VerV was goed vertegenwoordigd op dit netwerkevent voor preventieadviseurs. Prebes zorgde wederom voor een puike organisatie met drie sprekers over ergonomie. Naast onze sponsors had ook VerV deze keer zijn eigen beursstand, een primeur. Kristien Selis (IDEWE) Het ergonomiebeleid bij UZ Leuven is...
Read more

eUlift slotevent

eUlift is een innovatief concept om de mobiliteit van de patiënten te evalueren en correcte verplaatsingstechnieken aan te leren via 3D-animaties. Resultaat van dit Europees onderzoeksproject is de innovatieve app eUlift, ontwikkeld voor zorgverlenders. De interactieve app gericht op ergonomie...
Read more

Verslag Ergoday industrie 2019

De Ergoday industrie pakte last minute uit met een nieuw programma rond praktische cases in de ergonomie en een intervisie rond exoskeletten. Dat leverde een inspirerende studiedag met veel interactie en gedachtenwisseling. En de nieuwe KIM tools dan? Die raakten niet tijdig gepubliceerd, maar op...
Read more

Verslag Navormingscongres PVI

Het Navormingscongres van het PVI is een vaste waarde voor preventieadviseurs om zich bij te scholen. Het Provinciaal Veiligheidsinstituut van Antwerpen had op hun tweedaags congres ook aandacht voor ergonomie. VerV werd gevraagd om de praktijkrichtlijn rond kantoorinrichting toe te...
Read more

Portret René Mol

Om zicht te krijgen wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan René Mol, adviseur ergonomie. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op de ergonomie!     1. Wie ben je, waar werk je, wat doe je? Mijn naam...
Read more

Portret Evert Zinzen

Om te weten wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke maand een lid aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Evert Zinzen, professor bewegingswetenschappen aan de VUB. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op ergonomie... 1. Wie ben je, waar werk je, wat doe je?  Mijn naam is...
Read more

Verslag Ergoday kantoor: WELL Building Standard

Op 3 april was VerV te gast in het WTC gebouw te Utrecht. Dit gebouw beantwoordt immers aan de "WELL Building Standard" die concrete criteria voor gezonde gebouwen omschrijft. In een workshop werden de zeven aspecten van een gezond gebouw toegelicht en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Daarna...
Read more

VerV op Worksafe beurs 2019

De Worksafe beurs te Antwerpen mocht meer dan 2500 bezoekers ontvangen. Om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën binnen welzijn verzamelden ze meer dan 100 exposanten en organiseerden ze 18 masterclasses. Voor VerV kwamen Brenda Vanmontfort (Premed) en Mathias De Waele (CLB) aan het...
Read more

Ergonomie op studiedag VVVB

De Vlaamse Vereniging voor Verpleegkundigen in de Bedrijfszorg hielden de voorbije maand hun jaarlijks congres met als thema "Oog voor detail voor... welzijn op het werk". Vanuit VerV was er een bijdrage over kantoorergonomie door Stephan Tomlow. In zijn lezing gaf hij alternatieven om minder te...
Read more