Ergoscore.be

De nieuwe wetgeving ergonomie omschrijft de risicoanalyse als het opsporen van ergonomische risico's en het beoordelen van ergonomische risicofactoren met preventiemaatregelen als doel. VerV lanceert daarom Ergoscore.be, een eenvoudige risicoanalysetool, die u online door deze stappen uit de wetgeving begeleidt. Een rapport volgt automatisch. Deze laagdrempelige methode laat elke preventieadviseur toe om aan de slag te gaan met ergonomie. De preventieadviseur ergonoom kan steeds ondersteunen of helpen bij het opzetten van een ergonomiebeleid. Tijd voor actie dus!

www.ergoscore.be

Tien ergonomische risico's
Ergoscore start met het opsporen van ergonomische risico's. Deze worden op een uniforme manier beoordeeld.
* Tillen
* Trekken en duwen
* Repetitief werken
* Verplaatsen van personen -> Tilthermometer
* Staand werken
* Geknield werken
* Zittend werken
* Beeldschermwerk -> risicoanalyse beeldschermwerk en telewerk
* Vermoeiend werken
* Werken in extreme houdingen

Vier ergonomische risicofactoren
De wetgeving omschrijft een niet-limitatieve lijst van risicofactoren waarmee men moet rekening houden. Deze worden overkoepeld door vier ergonomische risicofactoren:
1. Tijd (herhaling, afstand, duur)
2. Intensiteit (gewicht, kracht, continue duur)
3. Houding (rug, schouders, polsen, nek)
4. Omstandigheden (ruimte, grip, ondergrond, omgeving)

Maatregelen (op maat)
Ergoscore geeft een reeds een aanzet tot preventiemaatregelen. Deze helpen de preventieadviseur in een participatief overleg met de medewerkers op weg om tot oplossingen te komen. Ook kan men steeds verbetervoorstellen op maat aanvullen.

Automatisch rapport
Alle ingevoerde informatie wordt automatisch omgezet in een rapport, dat men kan downloaden. Zo gaat de informatie niet verloren. Men kan de data toevoegen aan een interne tool of aanvullen in een Excel met alle werkposten en maatregelen.
 

Nieuws

Spreker in de kijker - Steven Amandels

Op 19 maart 2024 staat de Ergoday Kantoor opnieuw gepland. Het vertrekpunt is de vernieuwde praktijkrichtlijn kantoorinrichting en de toepassing ervan in de praktijk. Op het programma staan verschillende sprekers die hun case study komen toelichten, waaronder Steven Amandels. Wie ben je en wat is...
Lees meer

Bedrijfsbezoek Politie Antwerpen

Op 22 februari was VerV te gast in het nieuwe Mastergebouw van de Politie Antwerpen. Dit beantwoordt aan de WELL Building Standard voor gezonde gebouwen. Tijdens de inspirerende rondgang kwamen de concepten beweging, geluid, verlichting en klimaat ruim aan bod. De projectleider van dit...
Lees meer

Uitwisselingsproject eUlift

In het kader van het Europees onderzoeksproject eUlift was er een uitwisseling tussen studenten van België en Litouwen. Een week lang stond het leren, lesgeven en trainen van het verplaatsen in de zorg centraal. De resultaten van het onderzoeksproject, het handboek en educatieve filmpjes, werden...
Lees meer

Nieuwe bestuursleden van VerV

VerV houdt als vzw jaarlijks een algemene ledenvergadering. Dat is een combinatie van de adviesgroep met de bestuursleden. Naast de gezonde financiële situatie werd daar ook gestemd over nieuwe bestuursleden van VerV. Graag verwelkomen we dan ook vijf nieuwe bestuursleden. De focus...
Lees meer

Opstart expertisecentrum ergonomie

VerV gaat van start met een expertisecentrum ergonomie. Dit verenigt de academische instellingen die bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek over ergonomie. Doel is een kruisbestuiving te realiseren van theorie en praktijk.  In de eerste plaats zal het expertisecentrum ergonomie...
Lees meer

Spreker in de kijker - Jan Damps

Op 19 maart 2024 staat de Ergoday Kantoor opnieuw gepland. Het vertrekpunt is de vernieuwde praktijkrichtlijn kantoorinrichting en de toepassing ervan in de praktijk. Op het programma staan verschillende sprekers die hun case study komen toelichten, waaronder Jan Damps. Wie ben je en wat is je link...
Lees meer

Anneleen Leyman wint VerV Ergonomieprijs!

Bij de VerV Ergonomieprijs staat het delen van goede praktijken onder ergonomen centraal. Iedereen kan een project indienen dat hij/zij het voorbije jaar heeft gerealiseerd en trots op is. Uit alle inzendingen wordt dan de VerV Ergonomieprijs toegekend. Winnaar van de VerV Ergonomieprijs 2023 was...
Lees meer

Studiedag "Goede praktijken in ergonomie" 2024

Het nieuwe ergonomiejaar gaat traditiegetrouw van start met de studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting. Deze inspirerende studiedag bood een mix van onderzoek en praktijk rond kantoor, zorg en industrie. Naast bijscholen is dit ook een moment om elkaar te ontmoeten en...
Lees meer

Spreker in de kijker - Els De Wael

Op 19 maart 2024 staat de Ergoday Kantoor opnieuw gepland. Het vertrekpunt is de vernieuwde praktijkrichtlijn kantoorinrichting en de toepassing ervan in de praktijk. Op het programma staan verschillende sprekers die hun case study komen toelichten, waaronder Els De Wael.  Wie ben je en...
Lees meer

Spreker in de kijker - Marieke De Craemer

Op 23 januari 2024 organiseren we opnieuw de studiedag 'Goede praktijken in ergonomie'. Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting staan er enkele sprekers op het programma en die laten we graag op voorhand al even aan het woord. Marieke De Craemer komt spreken over sedentair gedrag en bewegen. Wie ben je...
Lees meer