Webinar Risicoanalyse Ergonomie

De Vlaamse Ergonomie Vereniging, VerV, heeft zich sterk ingezet om eindtermen ergonomie op te stellen. Deze bepalen wat een multidisciplinaire preventieadviseur en preventieadviseur ergonomie moeten kennen en kunnen op vlak van ergonomie. Om deze inhoud te ondersteunen wordt ook een praktische aanpak van de risicoanalyse ergonomie voorgesteld. Deze werd toegelicht in een webinar van Kluwer Sentral (www.sentral.be):