Webinar "Beoordelen van armkracht" - verslag

Op de VerV webinar rond het beoordelen van armkracht werden twee wetenschappelijke publicaties besproken:

1. Databank armkrachten
Op basis van de locatie van de handen en de richting van de kracht berekent de tool de maximale kracht voor de gekozen doelgroep.
2. Werken boven schouderhoogte
Boven schouderhoogte is de armkracht gerelateerd aan de mate van shoulder impingement. Om dit te vermijden is recent een correctie doorgevoerd.

Arm Force Field worksheet (.xls)

Nieuws

Deze sectie is leeg.