Verslag "Goede praktijken in ergonomie" 2014

De studiedag “Goede praktijken in ergonomie” van 2014 stond voor interessante lezingen en discussies. De presentaties en samenvatting kan u hieronder terugvinden.

Bert Moss, Inspectie SZW - Arbo

Minder zitten op kantoor/school: wat denkt u ervan ?
Roeland Motmans

Reïntegratiebeleid bij de Vlaamse Overheid, een verhaal van samenwerking
Johan Vermeire en Britta De Breuker, Vlaamse Overheid

Dialux: verlichting ontwerpen en interpreteren in praktijk
Hans Op het Eyndt, IDEWE