Studiedag "Vraag en antwoord"

Uitgangspunt van deze studiedag was dat de deelnemers casussen of vragen konden aanbrengen, die dan in groep bediscussieerd konden worden.

Lees presentatie

Colruyt Group fungeerde als gastheer voor deze inspirerende studiedag. De deelnemers maakten op het begin van de studiedag hun keuze uit de meest interessante vragen rond kantoor, industrie, cognitieve en organisatie ergonomie. Enkele ergonomen waren specifiek aangesproken om een concrete vraag te beantwoorden rond omgevingsfactoren, human centered design en kosten-batenanalyse. Dat zorgde voor een goede mix van interactie en diepgang.