Specialisatie ergonomie 2021

In februari 2021 start een nieuwe specialisatie-opleiding ergonomie. Dit is een organisatie van Odisee in samenwerking met KUL en VerV. De specialisatie ergonomie beantwoordt aan de opleidingseisen van een preventieadviseur ergonomie. Gedurende 40 dagen verdiepen de cursisten zich in 9 modules rond ergonomie. Per module komen theorie, praktijk op de werkvloer en toepassingen aan bod.
Klik hier voor meer info en om je in te schrijven

1. Tillen
2. Trekken en duwen
3. Repetitief werk
4. Verplaatsen van personen
5. Beeldschermwerk
6. Houding en ontwerp
7. Omgevingsfactoren (verlichting, geluid, klimaat en trillingen)
8. Cognitieve ergonomie
9. Organisatie ergonomie