Erkend ergonoom

Een Erkend Ergonoom heeft een specialisatie in ergonomie gevolgd, is actief werkzaam en schoolt zich continu bij als ergonoom. Hierbij gelden de internationale criteria als basis. Een onafhankelijke accreditie-instelling, Belgian Institute for Certified Ergonomists (BICE), volgt deze op. De titel van Erkend Ergonoom wil dus de specialisten ergonomie in de kijker zetten. Motto blijft evenwel hoe meer ergonomie, hoe beter...

www.erkendergonoom.be

Daarbij zijn er ook reeds verschillende vragen naar boven gekomen. De drie belangrijkste vragen staan hieronder uitgelegd:

Mag ik als ergocoach geen ergonoom meer zijn?
Ergocoaches zijn een belangrijke speler in het werkveld van ergonomie. Ze fungeren als intern aanspreekpunt binnen een organisatie en maken de brug tussen de werkvloer en de beslissers. VerV wil deze rol absoluut niet minimaliseren. Er zal een oefening gebeuren om te kijken of BICE deze rol ook zichtbaar kan maken en daar eenduidige criteria voor bepalen. Voor Erkend Ergonoom gelden de internationale criteria, die de lat hoog leggen. Dat wil niet zeggen dat dit de enige mensen zijn die aan ergonomie mogen doen, integendeel...

Waarom staat de ergonoom van onze externe dienst niet op de lijst?
Iedereen die in aanmerking komt voor Erkend Ergonoom kan zich gratis registreren. Er is dus geen enkele positieve reden om dit niet te doen. De registratie gebeurt bovendien onafhankelijk van VerV, men moet zelfs geen lid zijn. Voorwaarde is wel dat men in België woont of werkt. Mogelijks dient jouw externe partner zich dus nog gewoon aan te melden. Hij/zij dient wel een specialisatie ergonomie afgerond te hebben (60ECTS) en de ethische code moet haalbaar zijn.

Zijn er overgangsbepalingen voor de preventieadviseur ergonoom?
De titel van preventieadviseur ergonoom wordt bepaald door FOD WASO en geldt enkel binnen preventiediensten. Deze titel staat eigenlijk volledig los van de accreditering van erkend ergonoom. De preventieadviseur moet wel over een Masterdiploma beschikken en een specialisatie ergonomie binnen de werkcontext. Daarbij zijn geen nieuwe overgangsbepalingen voorzien voor interne preventieadviseurs ergonomen. Wie voor 2013 reeds actief was in een externe dienst, kan het masterdiploma compenseren met zes jaar nuttige ervaring.

 

Nieuws

Symposium "Werk in beweging"

Op 22 juni slaan UGent en Stad Gent de handen in elkaar voor het symposium "Werk in beweging". Tijdens de namiddag staan drie subthema's centraal: bewegen als werk, bewegen op het werk en bewegen naar het werk. Sprekers op dit symposium zijn zowel onderzoekers die het nut en de implementatie van...
Lees meer

Portret Hugues Francois

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Hugues Francois, een ergonoom met heel wat jaren op de teller die momenteel in Frankrijk werkt. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op de ergonomie! 1. Wie...
Lees meer

Portret Hans Van Zundert

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Hans Van Zundert, interne preventieadviseur bij Autogrill. Benieuwd naar zijn ervaringen en kijk op de ergonomie! 1. Kan je een korte voorstelling geven van...
Lees meer

Portret Griet De Preter

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Griet De Preter. Als ergonome aan de Vlaamse Overheid draait ze toch al heel wat jaren mee in het ergonomiewereldje. Benieuwd naar haar ervaringen! 1. Kan je...
Lees meer

Portret: Brenda Vanmontfort

Om zicht te krijgen op wie onze leden zijn en wat hen drijft, laten we elke nieuwsbrief iemand aan het woord. Deze keer is het de beurt aan Brenda Vanmontfort. Ze wist als studente met haar projectwerk ergonomie de eerste "Prijs Goede Praktijk Ergonomie 2016" binnen te halen. Tijd om meer te weten...
Lees meer

Verslag Nieuwjaarsontmoeting op 24/01/2017

De studiedag "Goede praktijken in ergonomie" was ook dit jaar een voltreffer. Boeiende sprekers en een interactief publiek zorgden voor een inspirerende studiedag. Attractie van de dag waren de exoskelets die het publiek kon testen. Hieronder kan u de presentaties nog eens terugvinden. Werkbaar...
Lees meer

Presentaties studiedag "Goede praktijken in ergonomie" 2018

Om het jaar goed in te zetten organiseerde de VerV op 23 januari 2018 zijn jaarlijkse studiedag "Goede praktijken in ergonomie" of de Nieuwjaarsontmoeting. Lees hieronder de presentaties en bekijk de sfeerbeelden. Gezonde kantoren volgens de WELL standaard Evelien Koekkoek, ...
Lees meer

Inzendingen "Goede praktijk ergonomie 2016"

Met 20 inzendingen kende deze eerste prijs voor "Goede praktijk ergonomie 2016" een mooie respons. Opvallend was het brede publiek dat met ergonomie bezig is: van preventieadviseur niveau I tot II, van bachelor LO tot master productontwikkeling, van studerende tot werkende ergonoom... Hieronder een...
Lees meer

Start nieuwe Vlaamse Ergonomie Vereniging - VerV

De Vlaamse Ergonomie Vereniging is gegroeid uit de Nederlandstalige vleugel van BES. De dynamiek die de voorbije jaren werd opgebouwd, wordt verdergezet in een zelfstandig netwerk. Op deze manier kunnen een aantal specifieke doelen duidelijker gerealiseerd worden: - uitwisselen van kennis en...
Lees meer