Algemene Ledenvergadering VerV

VerV heeft de rechtsvorm van een beroepsvereniging. Dat brengt ook een aantal formele verplichtingen met zich mee zoals een Algemene Ledenvergadering. Deze bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. Deze zijn actief in de werkgroep en in de Raad van Bestuur. De werkgroepen lichtten kort toe wat ze allemaal gerealiseerd hebben in 2018 en lieten hun licht schijnen op de geplande activiteiten in 2019. Daarna werden statuten en rekeningen goedgekeurd en werd de Raad van Bestuur kwijting verleend.

Presentatie Algemene Ledenvergadering VerV (.pdf)