Verslag info Vlaamse Tilthermometer

In de maand mei stonden een eerste reeks infosessies rond de Vlaamse Tilthermometer op het programma. In elke regio werd een ontmoetingsmoment georganiseerd om concreet met de tool aan de slag te gaan. Dit leverde interessante input op om de Vlaamse Tilthermometer verder te verfijnen.
 
 
Hieronder nog enkle sfeerbeelden uit Limburg en West-Vlaanderen. Bedankt aan de begeleiders en deelnemers!
 
Corda Campus te Hasselt ontving de deelnemers van Limburg
 
Vives was gastheer in West-Vlaanderen en ontving 63 deelnemers.
 
Lieven Maertens lichtte de Vlaamse Tilthermometer toe in Roeselare.