Maak kennis met de werkgroep kantoor binnen VerV

Maak kennis met onze leden van de werkgroep kantoor.
Ontdek hun rol binnen de werkgroep en hun ervaringen m.b.t. ergonomie:

Ronny Seyssens

Wie ben je en waar werk je?
Ik ben Ronny Seyssens en sinds 1982 werk ik voor het OCMW Gent, ik ben gestart in de afdeling Facility Management. Na een ongeval in 2008 ben ik terechtgekomen op de interne preventiedienst van het OCMW Gent waar ik mijn eerste voorzichtige stappen als preventieadviseur arbeidsveiligheid heb gezet.
Sinds 2015-2016 zijn de interne diensten van de Stad Gent en het OCMW Gent samengevoegd tot Groep Gent. In deze samengevoegde dienst ben ik sinds 2018 het aanspreekpunt ergonomie voor de gehele organisatie.

Onze organisatie bestaat uit ongeveer tienduizend medewerkers dus er ligt nogal wat werk op de plank om het ergonomiebeleid vorm te geven.

Ikzelf ben vooral bezig met risicoanalyses, opleidingen geven, het aankoopbeleid ondersteunen, werkpostanalyses opmaken,…

Wat is je geschieden of traject binnen ergonomie?
Tijdens de opleiding tot preventieadviseur arbeidsveiligheid kwam ik in aanraking met ergonomie als klein onderdeel van deze opleiding. Al heel snel maakte ik uit dat ergonomie iets was wat ik verder wou ontwikkelen voor mezelf en de organisatie.

Om meer kennis te krijgen over het aspect ergonomie heb ik in 2013 de opleiding “adviseur ergonomie” gevolgd in Antwerpen, georganiseerd door Prevent en het PVI. Het vuur wakkerde nog een beetje meer aan en ik heb mij in 2015 ingeschreven voor de opleiding Preventieadviseur ergonomie, die na jaren nog eens werd georganiseerd door Odisee en de Verv. Sinds 2018 hou ik mij volledig bezig met het domein ergonomie in onze organisatie. Mijn grootste opdracht is het opmaken van een totale risicoanalyse ergonomie.

Wat is je rol binnen de werkgroep kantoor en wat zijn je ambities?
Ik probeer binnen de werkgroep kantoor vooral mijn ervaring op het vlak van ergonomie in een grote publieke organisatie te delen.
In onze organisatie zijn heel veel beeldschermwerkposten verdeeld over grote administratieve campussen alsook werkposten op kleine locaties, elk met een specifieke aanpak en een mix van vaste en flexwerkplekken.

Op onze grote locaties is reeds jaren het systeem ‘activity based workplaces’ ingevoerd.  De reeds opgedane kennis van wat werkt op de werkvloer en wat niet,  kwam perfect van pas toen we zijn gestart met de werkgroep om de ‘praktijkrichtlijn kantoor’ op te stellen. De praktijkrichtlijn, waar ik trouwens trots op ben, houden we elk jaar tegen het licht en passen indien nodig aan. Zo is deze onlangs uitgebreid met een luik in verband met telewerk, wat tegenwoordig niet meer is weg te denken uit het werkveld.

Graag werk ik mee aan het opzetten van campagnes, zoals we onlangs - door de Coronacrisis - de foldercampagne voor ‘onverwacht telewerk en het anderhalve meter kantoor’ hebben opgezet.
Mijn ambitie is om, samen met de werkgroep, de ergonomie op kantoor te ondersteunen door duidelijke richtlijnen gebaseerd op wetenschap en ervaring te verspreiden.

Wat zijn je hobby’s? Komt jouw kennis van ergonomie hierbij van pas?
Intensief sporten is voor mij uitgesloten maar graag ga ik wandelen in bos of aan zee. Echte kennis is hierbij niet nodig, enkel gezond verstand is hier van toepassing.

Motorrijden was tot voor enkele jaren mijn grote hobby, misschien komt dit nog terug. Sleutelen aan de zitpositie is hierbij van groot belang. Mijn kennis van ergonomie is zeker een meerwaarde in dit geval.

Els Cornelis

Wie ben je en waar werk je?
Ik ben sinds 2002 actief als preventieadviseur ergonomie. Ik werk al 10 jaar voor de  Gemeenschappelijke Preventiedienst van de Vlaamse overheid als coördinator van het team ergonomie. Mijn 2 collega's preventieadviseurs ergonomie en ik ondersteunen de aangesloten entiteiten  via een divers aanbod van dienstverlening waaronder sensibilisatie, opleidingen, uitvoeren van risicoanalyses en rondgangen, adviesverlening op bestekken,... Sinds enkele jaren ondersteunen we ook een netwerk van ergocoaches beeldschermwerk die in hun eigen entiteit acties uitwerken om het ergonomisch werken met beeldschermen en het doorbreken van sedentair gedrag op kantoor te stimuleren.

Wat is je geschieden of traject binnen ergonomie?
Ik ben in 1990 afgestudeerd als licentiaat in de kinesitherapie en motorische revalidatie en sportkinesitherapie. Ik heb meer dan 10 jaar in de curatieve sector gewerkt. Via een bijscholing "Functionele revalidatie van de chronische lage rugpatiënt " heb ik kennis gemaakt met ergonomie. Kort daarna ben ik aan de slag gegaan bij een externe preventiedienst.

Wat is je rol binnen de werkgroep kantoor en wat zijn je ambities?
Het team ergonomie van de Vlaamse overheid levert logistieke steun bij het organiseren van activiteiten van VerV onder andere voor de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting. Wij organiseren ook praktijkdagen voor studenten waarbij we het ergonomiebeleid van de Vlaamse overheid  toelichten. Samen met enkele ambassadeurs van het departement Kanselarij en Bestuur delen we onze ervaringen over activity and preferenced based werken met geïnteresseerde bedrijven. 

Wat zijn je hobby’s? Komt jouw kennis van ergonomie hierbij van pas?
Ik hou van actieve vakanties en sporten waaronder tennissen, joggen en fietsen.

Wim Ponsaert

Wie ben je en waar werk je?
Ik ben sinds 2013 preventieadviseur bij ING. Eerder was ik bij ING projectleider voor bouwprojecten. Voor ik bij ING aan de slag ging, was ik assistent aan de universiteit.

Wat is je geschieden of traject binnen ergonomie?
Toen ik bij ING 7 jaar geleden als preventieadviseur startte, stapte in een nieuwe wereld binnen. Hoewel het de bedoeling was dat ik me vooral met arbeidsveiligheid zou bezighouden, merkte ik al zeer snel dat ergonomie het welzijnsdomein was dat me veruit het meeste prikkelde. Ik heb doorheen de jaren steeds meer de kans gekregen om aan interessante projecten mee te werken of zelf projecten op te starten. Zo ben ik op min of meer natuurlijke wijze het aanspreekpunt voor ergonomie geworden binnen ING.

Wat is je rol binnen de werkgroep kantoor en wat zijn je ambities?
Binnen de VerV leid ik de werkgroep kantoor. Voor de komende jaren is de belangrijkste ambitie van de werkgroep om ergonomie ook buiten de ergonomiewereld in het hoofd en in het hart van mensen te krijgen. Denk hierbij aan de praktijkrichtlijn die een vanzelfsprekend werkinstrument zou kunnen worden voor ontwerpers, maar ook aan 10-10-10 waarbij we ons vanuit de beroepsvereniging niet alleen op de ergonoom of de preventieadviseur richten, maar ook rechtstreeks de professioneel zittende populatie aanspreken.

Wat zijn je hobby’s? Komt jouw kennis van ergonomie hierbij van pas?
Ik sport bijna dagelijks en neem ieder jaar deel aan verschillende kwart- en halve triatlons. Ik loop ook ieder jaar een marathon. Vooral bij het fietsen is ergonomie een belangrijk aandachtspunt: een optimaal evenwicht tussen prestatie, aerodynamica en comfort maakt een wereld van verschil.

David Verwimp

Wie ben je en waar werk je?
Ik ben vader van drie kinderen en ben van kinds af aan sportief bezig, iets wat ik, samen met mijn vrouw, met veel plezier overbreng op mijn kinderen. Na mijn studies aan het 'Sportkot', heb ik een bijkomende Master ergonomie gevolgd bij dé Prof Malchaire. Na enkele jaren gewerkt te hebben in de sport- en retailsector, ben ik in 2007 gestart als preventieadviseur Ergonoom voor Groep IDEWE.

Wat is je geschieden of traject binnen ergonomie?
13 Jaar werk ik dus reeds voor IDEWE als preventieadviseur ergonomie. Ik ben gestart voor regio Brussel en Mechelen waar ik in het begin voor verschillende klanten in verschillende sectoren opdrachten uitvoerde. In het begin waren dit nog regelmatig opleidingen, iets wat in de laatste jaren zeker minder het geval is. We zien een meer beleidsmatige ondersteuning naar onze klanten, op alle niveaus van ergonomie. Gezien de grote groei van ons team van ergonomen, gingen we ons intern meer richten naar specifieke sectoren. Zo ging ik me meer richten op het segment van de 'offices' en alles wat daarbij komt kijken. Ondertussen nam ik, een 8-tal jaar geleden intern, met veel plezier, de rol van segmentmanager Offices en nadien Overheid op. Deze rol gaat breder dan enkel ergonomie, dit is discipline-overschrijdend, en dompelde me helemaal onder in de trends en uitdagingen van deze interessante sector. Dit geeft me de mogelijkheid om ergonomie steeds in een groter plaatje te bekijken en om te zien waar connecties kunnen gemaakt worden tussen de verschillende disciplines.

Wat is je rol binnen de werkgroep kantoor en wat zijn je ambities?
Als externe preventieadviseur kom ik in aanraking met veel verschillende bedrijven en ondernemingen in verschillende sectoren, maar ook groottes, verschillende budgetten, verschillende focus voor preventie en welzijn en meer bepaald ergonomie. Dit geeft mij een mooi totaalbeeld van wat er leeft in de verschillende bedrijven. Dit geeft mij het voordeel om te mogen proeven van veel verschillende oplossingen die bedrijven zoeken om hun werknemers op een comfortabele manier te laten werken. Sommige bedrijven ondersteunen hun werknemers met nieuwe technologieën en andere innovatieve tools, waarbij ik bijkomende kennis opdoe om dan weer andere bedrijven optimaal te ondersteunen. Mijn ambities met deze werkgroep is om correcte, kant en klare én overzichtelijke info tot bij onze leden te krijgen. Info met een grote consensus binnen de werkgroep, die een duidelijke richtlijn geeft om zo de bedrijven te informeren en te ondersteunen in hun ergonomiebeleid. Hierbij wil ik graag mijn expertise ten dienst stellen.

Wat zijn je hobby’s? Komt jouw kennis van ergonomie hierbij van pas?
Ik sport al van jongs af aan, en eerlijk gezegd, ik kan niet zonder. Het belang van voldoende bewegen en sporten kan voor mij niet overschat worden. Dit is me, mede door mijn functie, nog duidelijker geworden door de jaren heen. Deze boodschap breng ik ook over op de talentvolle volleybaljongens die ik door de jaren heen heb getraind.

Alain Grootaers
(geen foto)

Wie ben je en waar werk je?
49 jaar, wonende te Tervuren. Opleiding: Lic. L.O.& kiné. Ik werk 5 jaar bij Mensura als ergonoom. Eigen kiné-praktijk sinds 1996. Werkte 12 jaar als medisch afgevaardigde bij verschillende farmaceutische firma’s.

Wat is je geschieden of traject binnen ergonomie?
Mijn traject als ergonoom begon bij Mensura waar ik momenteel de opleiding PAniv1 met specialisatie ergonomie volg.

Wat is je rol binnen de werkgroep kantoor en wat zijn je ambities?
Mijn rol bij de werkgroep is momenteel eerder beperkt door het vele werk in de opleiding (papers, examens, thesis).

Wat zijn je hobby’s? Komt jouw kennis van ergonomie hierbij van pas?
Mijn hobby’s zijn te vinden in de sport (passief en actief). Ergonomie komt hierbij al eens van pas, bv bij aankoop van een nieuwe fiets hou ik nu meer rekening met lichaamsmaten en houding.

Astrid Van Severen

Wie ben je en waar werk je?
Ik werk als preventieadviseur ergonomie bij Liantis Preventie en Welzijn.

Wat is je geschiedenis of traject binnen ergonomie?
Na een kleine 10 jaar als zelfstandige manueel therapeut, ben ik in het domein ergonomie gestapt bij het toenmalige Provikmo. Ondertussen zijn we Liantis geworden, ik werk er nu 6jaar. Sinds 2 jaar werk ik 1 dag per week voor de studiedienst Preventie en Welzijn als domeinexpert voor ergonomie. De andere dagen voer ik ergonomie-opdrachten uit bij klanten die bij ons zijn aangesloten.

Wat is je rol binnen de werkgroep kantoor en wat zijn je ambities?
Ik ben nog maar heel recent lid van de werkgroep, maar wel al lang genoeg om te weten dat dit een heel actieve werkgroep is. Mijn ambitie in het algemeen is ergonomie meer op de kaart zetten, het belang ervan kunnen onderstrepen. Nog te vaak wordt ergonomie vergeten, wordt de link niet gelegd, hoe belangrijk een werkomgeving is voor het functioneren van de werknemer. Via deelname aan deze werkgroep, hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen aan het ergonomielandschap in België.

Wat zijn je hobby’s? Komt jouw kennis van ergonomie hierbij van pas? Mijn hobby’s zijn zwemmen en tennissen, lekker gaan eten, koken, beetje tuinieren. Ik zou meer tijd willen besteden aan mijn hobby’s maar momenteel is de vrijetijdsagenda vooral gevuld met de drukke bezigheden als mama van 3 sportieve jongens.

Kennis van ergonomie komt bij alles van pas, vind ik. Het is een manier van leven, proberen zaken makkelijker te maken, onnodige handelingen vermijden, stilstaan bij hoe je je houdt, beweegt.

Shean Van den Bril

Wie ben je en waar werk je?
Ik ben Sean Van den Bril en werk als multidisciplinair preventieadviseur voor Stad en OCMW Oostende.

Wat is je geschieden of traject binnen ergonomie?
Ik startte mijn carrière binnen het OCMW. Al vrij vlug kreeg ik een aantal problemen voorgeschoteld die te maken hadden met het toen voor mij nog onbekende thema ergonomie. Hierdoor ben ik me erin gaan verdiepen en volgde een aantal opleidingen, waarvan de opleiding bij Prevent met Rik Op de Beeck en Freddy Willems me nog steeds een lach op het gezicht tovert. In 2017 maakte ik de stap van OCMW naar Stad Oostende. In 2018 studeerde ik uiteindelijk af als preventieadviseur Ergonomie en ondertussen werk ik voor de gemeenschappelijke dienst (in oprichting) voor Stad en OCMW en krijg ik nog steeds elke dag de ergonomische probleempjes voorgeschoteld.

Wat is je rol binnen de werkgroep kantoor en wat zijn je ambities?
Ik ben een van de nieuwere leden, dus tracht momenteel te helpen waar nodig met kennis of ervaringen vanuit mijn organisatie.

Wat zijn je hobby’s? Komt jouw kennis van ergonomie hierbij van pas?
In mijn vrije tijd pik ik af en toe een concertje mee, waarbij ik me vooral als specialist inzake langdurig staan (of niet langdurig staan - ten zien vanuit welk perspectief je het bekijkt) probeer te profileren. Daarnaast speel ik geregeld een bordspel samen met vrienden waarbij gezelligheid meestal de voorkeur krijgt op ergonomie.

Guido Moerman

Wie ben je en waar werk je?
Guido Moerman, sinds 2009 werkzaam als preventieadviseur voor de externe dienst Securex. Voordien werkte ik 13 jaar als intern preventieadviseur voor een organisatie in de financiële sector. Ik ben afkomstig van Brussel en mijn klanten zijn verspreid over heel België. Oorspronkelijk kom ik uit de wereld van de interieurarchitectuur maar ik heb ook nog andere watertjes doorzwommen alvorens mij vast te bijten in de ergonomie.

Het grootste deel van mijn tijd geef ik opleidingen “Train de trainer” en “Lichaams-sparend werken” zowel in groep als individueel. Mijn opleiding tot coach helpt me om ook in minder evidente situaties deelnemers te enthousiasmeren en “mee te nemen” in een positief en ergonomisch verhaal. De sectoren waarin ik het meest actief ben zijn zorg, kantoor en hotel. Daarnaast sta ik op permanente basis nog een aantal bedrijven bij in het uitwerken van een welzijnsbeleid.

Wat is je geschieden of traject binnen ergonomie?
Als zelfstandig interieurarchitect werd ik vaak geconfronteerd met niet aangepaste “hoogtes, breedtes, dieptes, ...” van allerhande ontwerpen zoals meubilair of onthaalbalies maar ook bij de inrichting van landschapskantoren. Telkens merkte ik dat er bij het ontwerpen onvoldoende rekening gehouden werd met de noden van de gebruikers. Het werk aanpassen aan de mens weet je wel... Het is zo dat ik mij verdiept heb in de discipline die net daar haar wortels heeft, de ergonomie. Door tal van opleidingen heb ik me hier verder in kunnen bekwamen.

Wat is je rol binnen de werkgroep kantoor en wat zijn je ambities?
Mijn stokpaardje blijft de multidisciplinariteit! Hoe komt het toch dat bijna elke discipline de mond vol heeft van multidisciplinariteit, maar dat men er in de praktijk maar zelden in slaagt om “grensoverschrijdend” samen te werken? Elk zijn grote waarheid zeker?

Graag zou ik ertoe bijdragen om de ergonomie tot een meer “aanvaardbare speler” te maken in de ontwerpfase van elk project. Preventieadviseur after all ;).

Brenda Vanmontfort

Wie ben je en waar werk je?
Ik ben Brenda, 25 jaar en sinds 2,5 jaar jaar werk ik bij Premed als preventieadviseur ergonomie en arbeidsveiligheid.

Wat is je geschieden of traject binnen ergonomie?
Tijdens de studie milieu- en preventiemanagement ging mijn interesse vooral uit naar ergonomie. Door de praktische stage kwam ik voor het eerst in contact met het werkveld en kreeg ik de kans om mij verder te verdiepen. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan bij Premed als preventieadviseur. Bij onze klanten kom ik in contact met verschillende projecten: risicoanalyses, opleidingen, werkgroepen, ontwerp van werkplaatsen, omgevingsfactoren…

Wat is je rol binnen VerV en wat zijn je ambities?
Ik zal voor de communicatie zorgen binnen VerV. De nieuwsberichten op de website en in de nieuwsbrief worden door mij verzorgd, samen met de hulp van de andere bestuursleden. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ergonomie. Ook werk ik graag mee aan nieuwe projecten.

Wat zijn je hobby’s? Komt jouw kennis van ergonomie hierbij van pas?
Mijn hobby is competitie bowlen. Bij bowlen is het belangrijk om op een efficiënte manier gebruik te maken van je lichaam en van de zwaartekracht. Op die manier kan je de bewegingen zeer nauwkeurig herhalen. De aanvoer van de ballen uit de machine zou wel op een betere hoogte mogen. Verder komt mijn kennis over ergonomie goed van pas in het huis dat ik samen met mijn vriend aan het renoveren ben.

Andere betrokken leden van de werkgroep kantoor: Christophe Vermaete, Carolien Alen.

 

 

 

Nieuws

Webinaire "Thermomètre de levage"

Le 22 mai, VerV et BES ont organisé un webinaire autour du thermomètre de levage en français. Cette méthode d'analyse des risques est décrite dans la norme ISO/TR12296 sur la manutention manuelle des personnes. Un grand merci à Tim Van Huygevoort pour nous apprendre les bases du Tilthermomètre et...
Lees meer

VerV Ergonomiecongres 2023

VerV organiseert opnieuw een Ergonomiecongres: datum is 24 oktober 2023 in De Montil in Affligem. Dit is een dag die ergonomie ademt en iedereen samenbrengt die bezig is met ergonomie. Ja kan je programma zelf samenstellen met workshops, demo's en lezingen voor een studiedag op jouw maat. Wees...
Lees meer

Webinar "Beoordelen van armkracht" - verslag

Op de VerV webinar rond het beoordelen van armkracht werden twee wetenschappelijke publicaties besproken: 1. Databank armkrachten Op basis van de locatie van de handen en de richting van de kracht berekent de tool de maximale kracht voor de gekozen doelgroep. 2. Werken boven schouderhoogte Boven...
Lees meer

Consensusoverleg zorg - verslag

Op het VerV consensusoverleg over de praktijkrichtlijn "verplaatsen van personen" werden volgende stellingen voorgelegd voor een consensus. Na de nodige discussie, verfijning en nuance, was er een overeenstemming over: 1. Zorgvragers kan men indelen in vijf mobiliteitsklassen 2. Het VerV...
Lees meer

VerV op het Congres Navorming Veiligheidsinstituut

Op het Congres Navorming van het Veiligheidsinstituut (AP Hogeschool) verzorgde VerV twee bijdragen rond ergonomie: 4 mei: Rol van ergonomie bij re-integratie Roeland Motmans Het nieuwe KB re-integratie voorziet het stappenplan bij een formeel re-integratieproject, maar moedigt daarnaast ook de...
Lees meer

Webinar "Multidisciplinaire aanpak zorg" - 22/06

Webinar "Multidisciplinaire aanpak ergonomie in de zorg" met als concrete toepassing het introduceren van een maximaal tilgewicht voor leenset op het operatiekwartier. Door een jarenlange samenwerking met alle betrokken stakeholders is deze richtlijn recent opgenomen in het advies van de Hoge...
Lees meer

Human Factors kaart van Vlaanderen

Het tijdschrift voor Human Factors van de ergonomievereniging uit Nederland heeft een nieuwe rubriek: Human Factors in Vlaanderen! Vanuit VerV is Tuur van der Have  toegetreden tot de redactieraad van het tijdschrift. Vanuit die rol zal hij invulling geven aan deze rubriek. In deze eerste...
Lees meer

Ergoday "Werken met focus"

Op 30 maart vond de Ergoday "Werken met focus" plaats. Met de recente wetgeving rond deconnectie is het relevant even stil te staan met hoe mensen vandaag met focus kunnen werken op kantoor. Als ergonoom kan men via het ontwerp ook de mogelijkheden om te concentreren en deconnecteren stimuleren of...
Lees meer

Verslag "Werkbaar werkt!"

Op 29 maart 2023 organiseerde SERV het event “Werkbaar werkt!” in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel. Na  de opening van de dag door Danny Van Assche (ondervoorzitter SERV – Unizo) en Caroline Copers (voorzitter SERV – ABVV) kwam Vlaams minister van werk Jo Brouns aan het woord. Zijn...
Lees meer

Intervisie zorg - AZ Alma

Op 16 maart  was VerV te gast bij AZ Alma voor een intervisie zorg. Een grote dank aan Tania Goderis voor de puike organisatie. Centrale thema was hoe men nu ergonomie best aanpakt in de praktijk. Daarbij staan de Beleidsspiegel, de Tilthermometer en de mobiliteitsklassen (MK5)...
Lees meer