Infosessies Vlaamse Tilthermometer

Dit najaar staan nog twee infosessies rond de Vlaamse Tilthermometer gepland. Hiermee kan men de zorgzwaarte van het verplaatsen van personen in kaart brengen. In functie van de mobiliteit van de zorgvragers, reikt de methode de gepaste hulpmiddelen aan voor de verschillende transfers.

CLB nodigt uit op 24/10 te Alken - info
IDEWE nodigt uit op 18/11 te Leuven - info

De zorgspecialisten van deze externe diensten zullen enerzijds de werking van de Vlaamse Tilthermometer uitleggen vanuit de concrete praktijk. Aan de hand van casussen wordt duidelijk hoe men deze tool kan gebruiken. De risicoanalyse vormt daarbij een onderdeel van een ruimer ergonomiebeleid, waarmee ze kunnen ondersteunen.