Ergonomie op PreNNE van 01/12

De Prenne is een ontmoetingsplaats waar preventieadviseurs kunnen bijscholen, ervaringen delen en contacten leggen. Op de Prenne van 01 december in Affligem is het thema ergonomie wederom goed vertegenwoordigd. Volgende onderwerpen komen aan bod:

- Veilig en gezond werken door mensgericht ontwerpen
    Maarten Cox (Securex)

- Van hef- en tiltechnieken tot integrale ergonomie in de zorg
    Filip Buckens (UZ Gent)

- Operationele uitrol consulenten manutentie, een praktijkvoorbeeld
    Heidi De Coninck (UZ Gent)

- Play, Pauze, Stop op school
    Gert Vandael en Nathalie Verdonckt (PVI)

- Lawaai in het onderwijs, een onderschat risico?
    Bernadette Timmermans (KUL)

- Binnenklimaat en productiviteit gebruikers
    Huget Desiron (ACT)

Meer info Prennes